Marjon Tas Webdesign Algemene Voorwaarden

Marjon Tas Webdesign heeft haar algemene voorwaarden gebaseerd op “De Nederland ICT Voorwaarden” die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Download hier de Algemene-voorwaarden-Marjon-Tas-Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Marjon Tas Webdesign en haar wederpartijen.